12 – Differentiëren op niveau met ICT specifiek wiskunde methode ‘Getal en Ruimte’

” Differentiëren is ‘hot’, maar soms ook best lastig om in praktijk te brengen. Gelukkig zijn er heel wat geschikte ICT-tools die je hier goed bij kunnen helpen.

Deze ICT-toepassingen kunnen een hulp zijn voor de leerling of de leerkracht om op eigen niveau te werken of ondersteuning te bieden.

Wij richten ons in deze module alleen op ICT – tools die ondersteuning bieden bij het vak wiskunde.

Er wordt een kader geschapen waarom differentiatie mbv ICT belangrijk is. Een inventarisatie wordt gegeven van de huidige ‘state of the art’. Daarnaast wordt een projectie naar de toekomst gegeven. Bij alle items worden steeds voorbeelden gegeven hoe e.e.a. nu en in de toekomst toegepast kan worden. Met hun voordelen en valkuilen.

Tenslotte een lijstje van do’s en don’ts op basis van ervaringen uit het verleden”.