18 – Mindfulness

Doelgroep: OP en OOP

Wat is mindfulness

Doelbewust gewaar zijn van wat zich in het NU afspeelt. Opmerkzaam zijn wat zich aandient in de mind, de ervaring van emoties, lichamelijke sensaties en gedachten.

Leren je te verhouden naar wat je tegen komt in het leven. En dit met een openhouding die gericht is op acceptatie en liefdevolle vriendelijkheid naar je zelf en anderen. Of het nu om aangename of onaangename gebeurtenissen gaat.

Pijlers van Mindfulness

Aandacht

Met mindfulness leren we aandacht te geven aan wat zich afspeelt in het huidige moment. In plaats van de aandacht te richten  op het verleden of de toekomst, waarin meestal spijt of verwachtingen opgesloten liggen. Richten we bij mindfulness ons op het hier en nu. Het moment waar je in kan handelen.

Inzicht

Mindfulness maakt gebruik van inzicht meditaties. Je leert verschillende soorten gedachten en overtuigingen te herkennen. Soms kan je je zo gevangen voelen in de stroom va gedachten, waardoor je conclusies kan trekken die niet op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Met mindfulness kan je, inzicht verwerven in de maalstroom van gedachten. Waardoor innerlijke rust kan ontstaan en je tot gerichte actie kan komen.

Mildheid en acceptatie

We hebben geen controle op omstandigheden die zich voordoen in de wereld en in het ons leven. Met mildheid en compassie naar je zelf en anderen, inleven in de situatie, kan het huidige moment gewaarworden. Erkennen en accepteren wat zich voordoet. Wil niet zeggen alles klakkeloos te slikken, acceptatie en mindfulness betekent alles wat op je pad komt, ontvangen met open aandacht. Erkennen wat zich voordoet is de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dat inzicht biedt vaak al veel ruimte om bewust keuzes te maken.

Cursusleider: Nelleke Heinkens

Aantal bijeenkomsten: in eerste instantie wordt er gestart met 3 bijeenkomsten.

Aantal deelnemers: maximaal 14

Data: 28 november 2019/12 december 2019 en 9 januari 2020.