19 en 20 – EHBO en BHV

Doelgroep: OP en OOP

Adrie Brouwers heeft via firma Saasen een aantal trainingen vastgelegd:

Basiscursus BHV en EHBO

Herhalingslessen BHV en EHBO

Cursus ploegleider BHV

Cursus omgaan met alarmmeldingen

Preventie medewerker

VCA (vol)

Genoemde cursussen worden al naar gelang behoefte aan aanmeldingen gegeven. Hoofdzakelijk indoor als de cursus met minimaal 10 personen aanmeldingen wordt georganiseerd.

Er zijn al diverse cursussen vastgelegd waarvoor er al uitnodigingen zijn verstuurd naar de personeelsleden die een BHV of EHBO taak hebben. De zorg voor het uitvoeren, plannen en uitvoeren ligt bij de firma Saasen.

Collega’s die interesse hebben om alsnog deel te nemen worden verzocht dit aan te geven bij Adrie Brouwers (AB.Brouwers@sgtongerlo.nl)