2 – Mentortraining op maat

Kwaliteit van mentoren is moeilijk te meten…


Toch bepalen juist de mentoren de kwaliteit van de zorgstructuur binnen Passend Onderwijs in uw school!

Weten uw mentoren antwoorden op deze vragen:


1.Hoe ga ik om met een boze ouder tijdens een tienminutengesprek?

2.Wat is het verschil tussen een luie en hoogbegaafde mentorleerling?

3.Welke opvang geef ik aan een mentorleerling wiens vader overlijdt?

4.Hoe werk ik aan positieve groepsvorming in mijn mentorklas?

5.Wat is mijn eerste reactie bij het constateren van een krassende mentorleerling?

(Voor antwoorden klik hier)

De kwaliteit van mentoren zit op drie niveaus: hun attitude, kennis en vaardigheden. Aandacht voor kwaliteitsbehoud en kwaliteitsvergroting van mentoren is bij trainers van Ortho Consult al jaren een succesvolle uitdaging. Het ‘Handboek voor elke mentor’ is daarbij een krachtig instrument.

Ortho Consult


Ortho Consult is gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen voor het mentoraat. In de mentorentrainingen van Ortho Consult wordt veel aandacht besteed aan gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s. Ook wordt tijdens de trainingen veel geoefend met werkvormen om van je klas een positieve groep te maken. Binnen het voortgezet onderwijs zijn mentoren namelijk belangrijke sleutelfiguren. Vanuit de vernieuwde inzichten rond de nadere toepassing van de interne zorgstructuur komt er een verschuiving in de taakopvatting van en door mentoren. Belangrijkste thema hierbij is dat mentoren bij het begeleiden van stagnerende mentorleerlingen minder snel, of (als de situatie dat mogelijk maakt) zelfs niet, leerlingen verwijzen naar teamleiders en andere (begeleidings-) functionarissen binnen de school. Dat vraagt echter een kwaliteitsinvestering in en van de mentoren. In een training mentoraat biedt Ortho Consult mentoren training(en) aan in een aanbod dat zich richt op het verbreden en aanscherpen van mentorvaardigheden, attitude en uiteraard ook daarbij passende kennis. Elke mentortraining wordt op maat samengesteld. Er kan gekozen worden voor een basistraining mentoraat of een verdiepingstraining mentoraat. Verder wordt er specifiek gekeken naar de wensen van het team. De trainingen kunnen aangevuld worden met de praktische handboeken ‘Voor elke mentor’ en ‘Positieve groepsvorming’. In combinatie met een training geven we korting op deze boeken.

Onze mentortrainingen bestaan in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

  • Effectief voeren van begeleidingsgesprekken met mentorleerlingen
  • Effectief voeren van klassenmanagement, om zo een positief groepsklimaat te creëren
  • Effectief omgaan met weerstand bij leerlingen of in de groep
  • Effectief kunnen voeren van gesprekken met (kritische) ouders
  • Effectief kunnen reageren op kritische situaties bij leerlingen

Hoog praktisch gehalte

De trainingen kennen een hoog praktisch gehalte. We werken met korte stukjes theorie, die we in oefeningen uitwerken op praktische en toepasbare wijze. Daarbij werken we ook aan de persoonlijke ontwikkeling van de mentoren, waarbij rechtstreeks aanspreken, kwetsbaar opstellen, grenzen stellen en behulpzaamheid naar collega’s centraal staan. De trainers van Ortho Consult besteden om dat te bereiken ook veel aandacht aan de veiligheid in de groep.

Cursusleider

Leo Soeters van Ortho Consult