3 – Differentiëren met ICT in de klas

Inleiding


Het ‘one-size-fts-all’ onderwijsmodel is steeds meer verleden tijd. Docenten zoeken naar manieren om recht te doen aan de verschillen in leertempo, niveau en talenten van hun leerlingen. ICT kan hen op prachtige manieren helpen om de gewenste differentiatie in hun onderwijs te realiseren.

Door ontwikkelingen als ‘learning analytics’, ‘flipping the classroom’ en ‘gepersonaliseerd werken’ ontstaat er ruimte om recht te doen aan deze verschillen. Ze bieden leerlingen de mogelijkheden om op hun eigen tempo te leren, om extra lesstof tot zich te nemen als ze er aan toe zijn en om meer tijd en plaats onafhankelijk te leren en werken.

In deze training van twee dagdelen gaan docenten hands-on aan de slag met het ontwerpen,

produceren en uitvoeren van een (deel van een) les, waarin differentiëren met behulp van ICT de hoofdrol speelt.


Leerdoelen

Na afloop van deze training hebben docenten de volgende leerdoelen gerealiseerd:

 • Kennis vanuit het leerling- en docent perspectief hoe diverse ICT-toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan differentiatie binnen een les,
 • Het ontwikkelen van een eigen (deel van een) les, waarin differentiatie middels ICT een rol speelt,
 • Kennis van het ontwerpproces voor een gedifferentieerde les.


Voorbereiding

Voorafgaand aan de cursus ontvangen alle deelnemers een korte online enquête waarin zij hun vaardigheden en wensen t.a.v. de training kunnen aangeven. Op basis van deze input vormen we het definitieve programma.

Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:


1. Dagdeel 1 (ca. 4 uur)

Docenten krijgen een demonstratie van diverse manieren waarop zij met ICT differentiatie in hun les kunnen realiseren. Vervolgens gaan zij aan de slag met een concrete opdracht, waarmee zij op verschillende manieren aan meer differentiatie kunnen werken. Ze ontwerpen een lesactiviteit of een volledige les, waarbij ze één of meerdere ICT-toepassingen inzetten.


Doorloop dagdeel 1:

 • Demonstratie waarin de docenten in de rol van leerlingen diverse ICT-toepassingen t.b.v.

differentiatie in de les ervaren (1 uur 15 minuten)

 • Doorlopen van de ontwerp cyclus voor de ontwikkeling van een gedifferentieerde les (45 minuten)

Pauze (45 minuten)

 • Aan de slag: docenten ontwikkelen zelf een (deel van een) les, waarbij het uitgangspunt is om differentiatie t.b.v. tempo, type materiaal, niveau en/of locatie van leren te realiseren (1 uur 15 minuten)


Tussen de twee dagdelen in ontvangen docenten een korte online vragenlijst waarin zij hun

doelstellingen en lesopzet kunnen delen. De trainer geeft hen hier online feedback op, waarna zij de les daadwerkelijk in de praktijk gaan uitvoeren.

2. Dagdeel 2 (ca. 4 uur)

(minimaal 4 tot 6 weken later) In het tweede dagdeel van de training reflecteren we op de opgedane ervaringen en krijgen de docenten verdieping n.a.v. de opdrachten waarmee zij aan de slag zijn gegaan.

De doelstelling is om zo van en met elkaar te leren hoe differentiatie kan bijdragen aan het beter omgaan met verschillen tussen leerlingen.


Doorloop dagdeel 2:

 • Korte presentaties van alle deelnemers over hun ervaringen met de les en reflectie hierop door hun mede-cursisten (ca. 1,5 uur)
 • Pauze (45 minuten)
 • Demonstratie: de trainer toont aanvullende manieren hoe docenten de door hen ontwikkelde lessen nog rijker/efficienter kunnen inzetten en/of ontwikkelen (30 minuten)
 • Aan de slag: deelnemers verbeteren op basis van de feedback hun zelf-ontwikkelde lesmateriaal (1 uur)
 • Vervolg: uitwisseling welke vervolgstappen mogelijk zijn t.b.v. meer differentiatie in de lessen (15 minuten)

Benodigdheden deelnemers

 • Een eigen laptop of desktop computer,
 • Lesmateriaal voor minimaal 1 lesuur, maximaal voor 4 lesuren (bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie,
 • Prezi, toetsvragen, e.d.),
 • Een open mind om de eigen les op nieuwe manieren te durven benaderen.