6 – Ouders als bondgenoot (gesprekstechnieken)

Betrokkenheid van ouders bij de school en een goede samenwerking tussen thuis en school zorgt voor betere prestaties, vermindering van absentie en probleemgedrag en meer welbevinden van het kind. Het levert de school maar ook het kind en de ouders veel op. Scholen vinden het vaak lastig om ouderbetrokkenheid concreet vorm te geven. Hoe betrek je ouders bij de school, hoe geef je dit vorm, hoe kom je tot samenwerken zeker als ouders meer een tegenstander dan een bondgenoot lijken. Ouders zijn het verborgen kapitaal van de school. Dat kapitaal verzilveren is van groot belang. Ouderbetrokkenheid begint bij de visie van de school dat ouders de belangrijkste personen in het leven van een kind zijn. Uitgaan van de loyaliteitsband tussen ouder en kind is de eerste stap in het vormgeven van de ouderbetrokkenheid. Tijdens deze twee dagdelen training krijgen de deelnemers de nieuwste inzichten over ouderbetrokkenheid en vooral hoe je dit praktisch vorm kunt geven op school.

Trainer Leendert van Genderen van Ortho Consult.

Aantal deelnemers: tussen 6 en 16