9 – Formatief toetsing en evaluatie

Zomaar wat herkenbare situaties:

  • Leerlingen kijken alleen maar naar cijfers
  • Ik ben zoveel tijd kwijt met nakijken
  • Ik heb het gevoel dat ik al het werk doe

Leerlingen bij ons op school leren alleen voor toetsen’ is een veel gehoorde verzuchting. Hoe kunt u zonder overvolle toetsroosters de motivatie voor leren verhogen?  Hoe krijgen u en uw leerlingen goed zicht op wat er nog geleerd moet worden?  Hoe stimuleert u de leerlingen tot zelfreflectie en meer eigenaarschap over het leren?  En hoe kunt u effectiever differentiëren in de les? Formatief toetsen/evalueren/handelen vormt één van de schakels in dit proces. In deze training krijgt u praktische handvatten om formatief toetsen en handelen in uw lessen in te zetten.

Wat leert u?

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is formatief toetsen/evalueren en waarom zou u het gebruiken?
  • Hoe kunt u formatief toetsen/evalueren in uw lessen inzetten? Verschillende voorbeelden, klein en groot, zonder en met ICT worden getoond en u ervaart enkele vormen van formatief toetsen/evalueren ook zelf.
  • Welke rol neemt u als docent aan bij formatief toetsen/evalueren en hoe past u dit toe in de lessen?
  • Feedback op uw eigen toepassing van formatief toetsen/evalueren (tijdens bijeenkomsten 2 en 3).

Praktische informatie

Een deel van de training is er gelegenheid tot uitwerking van voorbeelden in eigen materialen. Tussen de bijeenkomsten past u minimaal 2 keer formatief toetsen/evalueren toe in uw eigen les en u reflecteert op deze toepassing. 

Certificaat 
Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname. 
Deze training is gevalideerd door Lerarenportfolio voor 32 studiebelastinguren, onder aanbodcode 00700-98649.