Wie wij Zijn

Wie wij zijn

 

Scholengroep Tongerlo is een instelling voor katholiek voortgezet onderwijs, die gymnasium, atheneum, havo, vmbo regulier en met leerwegondersteuning in alle leerwegen en praktijkonderwijs aanbiedt.

 

Scholengroep Tongerlo  bestaat uit drie deelscholen.
Elk met een eigen naam en eigen invulling van ons gezamenlijke onderwijsconcept. De drie scholen van OMO scholengroep Tongerlo zijn het Davinci College, de Norbertus Gertrudis MAVO en het Norbertus Gertrudis lyceum.

Onderwijsaanbod

Scholengroep Tongerlo is een bijzondere school vanwege zijn onderwijsaanbod voor Roosendaalse jongeren tussen pakweg 12 en 18 jaar. Alle jongeren uit Roosendaal en de regio kunnen op Scholengroep Tongerlo terecht voor regulier voortgezet onderwijs. Scholengroep Tongerlo biedt alle opleidingen van VWO(inclusief ondersteuning hoogbegaafdheid) tot vmbo (inclusief leerwegondersteuning) en praktijkonderwijs aan.

Binnen elk onderwijsprogramma, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, wordt gewerkt met een optimale mix van specialistische en algemeen vormende vakken, waardoor alle leerlingen een voor hen passende en brede talentontwikkeling doormaken.

Visie op Onderwijs

Scholengroep Tongerlo streeft naar onderwijs met drie A’s.

 

 

Actief

Scholengroep Tongerlo richt de leeromgeving zo in dat leerlingen actief zijn; dat ze op onderzoek uitgaan; dat ze alleen, in kleine groepen en in grote groepen werken. Scholengroep Tongerlo probeert leerarrangementen te maken die de leerling uitdagen om hoger en verder te komen.

 

Attractief

Het uitgangspunt van Scholengroep Tongerlo is:
levendig en aantrekkelijk onderwijs motiveert leerlingen. Hierbij differentieert Scholengroep Tongerlo naar niveau.

  • De vwo-leerling wil onderzoeken om te begrijpen.
  • De havo-leerling wil onderzoeken om met kennis iets te kunnen doen.
  • De vmbo-leerling wil uitzoeken en wil er wat van maken.

 

Aandachtsvol

Zorg voor de leerling en voor zijn leerproces staat bij Scholengroep Tongerlo centraal. Omdat leerlingen in capaciteiten, zorgbehoeften en leeftijd verschillen, zijn de scholen van Scholengroep Tongerlo onderverdeeld in logisch samenhangende clusters, waarin de leerling zich gekend weet en voelt.

Ons middelbaar onderwijs

Scholengroep Tongerlo valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg en heeft ongeveer 3000 leerlingen en 430 medewerkers.