Corona

Update coronabeleid scholen Tongerlo 16 februari 2022

In de persconferentie van 15 februari is een groot aantal versoepelingen voor het land aangekondigd. De scholen waren natuurlijk al open, maar ook hier gaat een aantal versoepelingen gelden.

Versoepelingen vanaf vrijdag 18 februari

Vanaf vrijdag 18 februari gelden meer versoepelingen in het onderwijs en vervallen de volgende coronaregels:

 • Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
 • Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).
 • Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) de school weer in.  Dit betekent dat eigen ouders (dus meer dan 1) bij de rondleidingen aanwezig mogen zijn.
 • Het thuiswerkadvies wordt versoepeld, dat betekent ook dat er per 15 februari weer fysieke teamvergaderingen mogelijk zijn.

Tot vrijdag 18 februari gelden nog steeds onderstaande regels:

Iedereen blijft de basisregels volgen. Verder gelden op school de volgende regels:

 • Klachten die passen bij corona: blijf thuis.
 • Thuis 2 keer per week zelftesten.
 • Corona in de klas: geen quarantaine.
 • 1.5 meter afstand houden op school.
 • Mondkapje op school.
 • Alleen leerlingen en medewerkers in de school.
 • Werk thuis als je niet persé op school hoeft te zijn.
 • Leerlingenvervoer gaat door.

Lees voor meer informatie: Coronaregels voor iedereen die naar school gaat op rijksoverheid.nl.

Meer versoepelingen per 25 februari 

De mondkapjesplicht vervalt per vrijdag 25 februari, behalve in het openbaar vervoer en dus ook in het leerlingenvervoer, hier blijft een mondkapje verplicht.

Vanaf 25 februari vervalt  het advies om 1.5 meter afstand te houden in het onderwijs.

Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen, blijft gehandhaafd.

Update coronabeleid scholen Tongerlo 26 januari 2022

 

Zoals verwacht is in de persconferentie van dinsdag 25 januari duidelijk geworden dat de regering besloten heeft om tot een aantal versoepelingen over te gaan. We zijn als school blij met de aangekondigde versoepelingen en hopen dat de impact in de samenleving en op de scholen langzaam af zal nemen.

 

Wij blijven ons onderwijs organiseren op basis van de geldende richtlijnen [ www.rijksoverheid.nl ]

 

Op dit moment zijn de volgende regels van kracht:

 • Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, zie hieronder maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
 • Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.
 • Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. 
 • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de middelbare school dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel. 
 • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: 2 keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de zelftest positief is, blijft de leerling of leraar thuis en laat zich testen in de GDD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. 
 • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online.

 

Naleving coronamaatregelen

Wij willen graag onze school open houden, zodat leerlingen zoveel als mogelijk op school onderwijs kunnen volgen en toetsen kunnen maken. Met het snel oplopend aantal besmettingen blijft het belangrijk dat alle maatregelen die we nemen om dit mogelijk te maken door iedereen, ook door de leerlingen, nageleefd worden.

Leerlingen die geen klachten hebben, kunnen gewoon naar school komen. Uiteraard blijft een leerling na een positieve (zelf)test thuis en houdt zich aan de regels van het RIVM

 • Advies aan ouder(s)/verzorger(s): Test uw kind twee per week (maandag en woensdag) in de ochtend met een zelftest.
 • Advies aan leerlingen: Test jezelf twee per week (maandag en woensdag) in de ochtend met een zelftest.

 

Kwetsbare leerlingen en examenleerlingen

Kwetsbare leerlingen en examenleerlingen krijgen voorrang om op school onderwijs te volgen.

 • Voor kwetsbare leerlingen zonder klachten blijft de school altijd open, ook als de niet mogelijk is de klas onderwijs op school te laten volgen.
 • Tentamens en examens gaan fysiek door voor alle leerlingen zonder klachten.
 • Advies aan ouder(s)/verzorger(s): Test uw kind twee per week (maandag en woensdag) in de ochtend middels een zelftest.
 • Advies aan leerlingen: Test jezelf twee per week (maandag en woensdag) in de ochtend middels een zelftest.

 

Quarantaine en isolatie

Voor de regels rond isolatie na een positieve (zelf)test verwijzen wij u naar de GGD. Ook op de site van het RIVM is hierover informatie te vinden:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie

 

Online onderwijs

Door de verspoeling van de quarantainemaatregelen zal het minder vaak nodig zijn dat klassen naar huis gestuurd worden.

In onderstaande gevallen kan alsnog besloten worden om over te gaan op online onderwijs door de school:

 • Als er zoveel docenten thuis in quarantaine zitten dat de lessen alleen door kunnen gaan als ze volledig online gegeven worden.
 • Als wij op aanwijzing van de GGD een klas naar huis moeten sturen of de gehele school moeten sluiten, waardoor alleen nog online les kan worden gegeven.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een brief vanuit de school als de klas van hun kind volledig online les krijgt voor een bepaalde periode.

Leerlingen die in verband met een positieve (zelf)test niet naar school kunnen komen, maar wel in staat zijn om deel te nemen aan de les, kunnen online deelnemen aan de lessen. Over de online-lessen willen wij het volgende aangeven:

 • Lessen in de klas hebben voorrang boven de onlinelessen. Leerlingen die online deelnemen aan de lessen zijn vooral toehoorder. Het is voor docenten niet altijd mogelijk om zowel de leerlingen in de klas als de leerlingen die online aan de lessen deelnemen dezelfde aandacht te geven.
 • Hoewel onze docenten hun uiterste best doen om onlinelessen tijdig te starten, lukt dat niet in alle gevallen. Bij een lokaalwisseling op school kan het even duren voor een les is opgestart.

 

Corona-registratie

Wilt u uw kind ziekmelden omdat hij of zij een positieve (zelf)test heeft? Dan vragen wij u het registratieformulier op deze site in te vullen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld om overzicht te houden op het aantal besmettingen binnen de school en voor overleg met de GGD. Daarvoor geldt dat wij alleen gegevens uitwisselen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

De melding wordt daarna, afhankelijk van de situatie, als ziekmelding (ZZ) of als  thuisonderwijs (code TO) zonder informatie in Magister verwerkt. Verandert de situatie, bijvoorbeeld omdat uw zoon of dochter weer in staat is om deel te nemen aan thuisonderwijs, vult u dan het meldingsformulier opnieuw in.