Veel gestelde vragen

Wanneer moet mijn kind in quarantaine?

De quarantaineregels veranderen voortdurend. Op dit moment hoeft uw kind alleen in quarantaine als hij of zijn positief test op corona. Oók als het om een zelftest gaat! Voor de meest recente regels verwijzen wij u naar  de website van het rivm:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie

Mag mijn kind met milde verkoudheidsklachten naar school komen?

Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen alleen met een negatieve testuitslag naar school. Een negatieve zelftest is voldoende. Is de test postief, dan blijf je thuis en maak je een afspraak voor een test bij de GGD. Leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid, hoeven niet te testen als zij milde verkoudheidsklachten hebben.

 

Mijn kind heeft verkoudheidsklachten, maar wordt niet bij de GGD getest en neemt ook geen zelftest af. Mag hij/zij naar school komen?

In dat geval moet het kind thuisblijven tot hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is.

 

Mag iedereen na een negatieve zelftest weer naar school?

Ja, dat mag. Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, dan is het nodig om toch een testafspraak te maken bij de GGD.

 

Welke andere maatregelen zijn er op school?

In de gangen en bij verplaatsingen geldt een mondkapjesplicht. In de gebouwen gelden looproutes. Daardoor kan er sprake zijn van eenrichtingsverkeer in de school. Ventilatie en ontsmetten van tafeltjes blijft belangrijk, evenals veelvuldig handenwassen.

 

Kan het toch voorkomen dat de school gesloten wordt of dat een klas naar huis gestuurd wordt?

Ja, dat kan. Er kunnen situaties voorkomen waar de GGD wel het advies geeft om de school te sluiten. Dat kan gebeuren in het kader van een uitbraak.  Ook als een grote groep docenten afwezig is, waardoor het onderwijs op school niet te realiseren is, kan het voorkomen dat de school gesloten wordt of het onderwijs aan een klas online verzorgd wordt.

Mijn kind of iemand anders in het gezin heeft een kwetsbare gezondheid. Wat betekenen deze versoepelingen voor ons?

In dat geval moet maatwerk geleverd worden. U kunt het beste contact met school opnemen om te overleggen over aanvullende maatregelen. Als dat echt niet kan, is uw kind aangewezen op online onderwijs.

Wat mogen we van de school verwachten als ons kind thuisonderwijs volgt?

Leerlingen die in verband met een positieve (zelf)test niet naar school kunnen komen, maar wel in staat zijn om deel te nemen aan de les, kunnen online deelnemen aan de lessen. Over de online-lessen willen wij het volgende aangeven:

  • Lessen in de klas hebben voorrang boven de onlinelessen. Leerlingen die online deelnemen aan de lessen zijn vooral toehoorder. Het is voor docenten niet altijd mogelijk om zowel de leerlingen in de klas als de leerlingen die online aan de lessen deelnemen dezelfde aandacht te geven.
  • Hoewel onze docenten hun uiterste best doen om onlinelessen tijdig te starten, lukt dat niet in alle gevallen. Bij een lokaalwisseling op school kan het even duren voor een les is opgestart.