MR

MR

 

De medezeggenschapsraad, vaak afgekort tot MR, is het officiƫle bij wet ingestelde orgaan dat invloed uitoefent op het beleid van de school. In de MR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden.

 

De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en personeelsleden te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de MR het recht om de centrale directie van Scholengroep Tongerlo van advies te voorzien.

 

Het belangrijkste doel van de MR is de mogelijkheid voor leerlingen, ouders en personeelsleden om mee te praten over beslissingen die de school en henzelf aangaan. De MR wil een actieve bijdrage leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Dat houdt in dat de MR graag kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.