Privacy & Disclaimer

Privacy

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Voor school specifieke zaken rondom privacy kunt u contact opnemen met meldpuntprivacy@sgtongerlo.nl 
Het binnen de vereniging vigerende privacyreglement is nog geënt op de WBP. Momenteel vindt er een herijking van het reglement plaats op grond van de AVG.

Download hier het Privacyreglement van de vereniging.

Disclaimer

Scholengroep Tongerlo (Tongerlo) publiceert op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal.

Tongerlo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website van OMO scholengroep Tongerlo wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voor komen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Indien dit het geval zou zijn, stelt de redactie het zeer op prijs hierop geattendeerd te worden via het adres secretariaat@sgtongerlo.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

Tongerlo spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.