Raad van advies

De raad van advies

 

De Raad van Advies functioneert als klankbord. Vanuit hun eigen deskundigheden, maatschappelijke participatie en ervaringen denken de leden mee met de schoolleiding over het optimaal functioneren van het primaire proces in de school.

 

De Raad van Advies heeft geen bestuurlijke bevoegdheid, maar adviseert de schoolleiding bij het vaststellen van het beleid met betrekking tot het primaire proces (onderwijs, leerlingbegeleiding en – zorg) en ziet toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap.

 

Klik hier voor de werkwijze en de organisatiestructuur van de Raad van Advies