Verruiming van aannamebeleid van leerlingen

Verruiming van aannamebeleid van leerlingen

Scholengroep Tongerlo is vanwege haar onderwijsaanbod een bijzondere scholengroep. Alle jongeren uit Roosendaal en de regio zijn op scholengroep Tongerlo meer dan welkom voor regulier voortgezet onderwijs. Scholengroep Tongerlo biedt alle opleidingen van vwo
tot vmbo en praktijkonderwijs aan. Binnen elk onderwijsprogramma, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, wordt gewerkt met een optimale mix van specialistische en algemeen vormende vakken. Hierdoor maken alle kinderen een voor hen passende en brede talentontwikkeling door.
Binnen scholengroep Tongerlo is het aannamebeleid van leerlingen verruimd. De veranderingen in de toelating van kinderen tot het Da Vinci College, de Norbertus Gertrudis Mavo en het Norbertus Gertrudis Lyceum zijn:

  • Kinderen met een kader-mavo advies kunnen zich ook inschrijven voor de mavo. Dat wil zeggen dat zij vanaf heden kunnen kiezen tussen een aanmelding op het Da Vinci College en de Norbertus Gertrudis Mavo.
  • Kinderen met een mavo-havo advies kunnen zich tevens inschrijven voor de havo. Dat betekent dat zij vanaf heden kunnen kiezen tussen een aanmelding op de Norbertus Gertrudis Mavo en het Norbertus Gertrudis Lyceum. Mocht uw kind een onjuiste keuze gemaakt hebben dan kan scholengroep Tongerlo zorgen voor een warme overdracht binnen de drie scholen. Uw kind kan probleemloos op- en afstromen. Er zal gezamenlijk gekeken worden waar uw kind het beste geplaatst kan worden.